Czorsztyn - Milaniak Grażyna

   Milaniak Grażyna, Jan


Kategoria obiektu wg PFTW "GG"; nieskategoryzowany


34-440 Czorsztyn, ul. Leśna 9
tel. (18) 26 50 454;    (725)115 128
e-mail; kasia043@buziaczek.pl
www.g.milaniak.goralskie.net
N 49° 26' 16.32'' (N 49° 26.272002')
E 20° 19' 25.8'' (E 20° 19.429998')


Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie
współfinansowany jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona główna | Informacje | Atrakcje turystyczne | Przyroda | Galeria | Willa Jasna | Kontakt

Copyright © Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn - czorsztyn.com.pl
Created by DoubleDot