Sromowce Kąty - Spływ Przełomem Dunajca

   Spływ Przełomem Dunajca jest niewątpliwie jedną z największych atrakcji turystycznych w Małopolsce. Rozpoczyna się na przystani flisackiej w Sromowcach Kąty i po trasie 18 km kończy się w Szczawnicy. Różnica poziomów między przystanią początkową a końcową wynosi 36 m. Czas trwania spływu; 2 - 2,5 godz. w zależności od poziomu wody w Dunajcu.

 

Spływ Przełomem Dunajca narodził się na początku XIX wieku dzięki węgierskim właścicielom zamku Dunajec w Niedzicy. Wkrótce potem atrakcja ta została spopularyzowana przez właściciela zdrojów w Szczawnicy - Józefa Szalaya.

węgierskim właścicielom zamku w Niedzicy. Atrakcja ta została następnie spopularyzowana przez właściciela zdrojów w Szczawnicy Józefa Szalaya. Od lat 40. XIX wieku aż po dzień dzisiejszy stanowi jeden z głównych punktów programu pobytu w Pieninach. Miejscem gdzie rodził się spływ były obydwa naprzeciwlegle brzegi Dunajca – w Sromowcach Niżnych i Czerwonym Klasztorze, nie rozdzielone jeszcze w XIX wieku granicą państwową.


Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie
współfinansowany jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona główna | Informacje | Atrakcje turystyczne | Przyroda | Galeria | Willa Jasna | Kontakt

Copyright © Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn - czorsztyn.com.pl
Created by DoubleDot