Kluszkowce - Rezerwat Leśny

   Rezerwat Leśny Modrzewie znajduje się w paśmie Gorców na południowym stoku góry Lubań (1225 m n.p.m.) w miejscowości  Kluszkowce. Dojście do "Ścieżki Przyrodniczo-Leśnej Modrzewie" rezerwatu od miejscowości Mizerna (250 m), oraz z Kluszkowiec od ulicy Leśnej (250 m) i ulicy Modrzewiowej (300 m).
 

Współrzędne GPS (dla dojścia od ulicy Leśnej);       N 49027.540’       E 20017.838’

 

Rezerwat został utworzony w 1959 r. i ma powierzchnię 10,43 ha. Jest to jedyny w Małopolsce rezerwat powołany dla ochrony modrzewia polskiego.  Drzewostan tutaj jest naturalnego pochodzenia, większość drzew osiąga wiek 150 - 200 lat. Rezerwat jest obiektem badań naukowych i działań edukacyjnych. Przez rezerwat poprowadzona jest "Ścieżka przyrodniczo-leśna Modrzewie" oraz ścieżka rowerowa. Wschodnim obrzeżem rezerwatu prowadzi niebieski szlak turystyczny z przełęczy Snozka na Lubań. Na szczególną uwagę zasługuje widok z rezerwatu na panoramę Tatr.

 

Kompleks leśny wraz z rezerwatem tworzy strefę połączeń ekologicznych i należy do korytarz a ekologicznego Karpackiego, który łączy Gorce z Pieninami. Korytarz Karpacki stanowi ważny węzeł w sieci powiązań ekologicznych Polski.

        

 

 


Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie
współfinansowany jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona główna | Informacje | Atrakcje turystyczne | Przyroda | Galeria | Willa Jasna | Kontakt

Copyright © Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn - czorsztyn.com.pl
Created by DoubleDot