Hałuszowa - kaplica św. Fabiana i Sebastiana

   Kaplica pod wezwaniem św. Fabiana i Sebastiana wybudowana w miejscowości Hałuszowa w latach 1991 - 1997.
 

Współrzędne GPS; N 49°25.932’        E 20°21.537’

 

Mieszkańcy Hałuszowej od XVI w do 1913 r. chodzili pieszo na msze św. do kościoła w Krościenku lub w Maniowach. Wkrótce zrodziło się wśród społeczności wsi Hałuszowa pragnienie wybudowania własnej kaplicy filialnej. Budowa kaplicy nie trwała długo i ukończono ją właściwie prze rokiem 1997. Za patronów kaplicy przyjęto św. Fabiana i św. Sebastiana.

 

Św. Fabian (z łac. - uprawiający bób) urodzony w Rzymie był papieżem w latach 236 - 250 r. Zginął śmiercią męczeńską podczas prześladowań za panowania cesarza Trajana Decjusza 20 stycznia 250. Jest patronem garncarzy. Jego atrybutami są; anioł z narzędziami męki, krucyfiks, miecz, palma męczeństwa.

 

Św. Sebastian urodził się ok. 256 r. w Narbonne (dziś południowa Francja) w rodzinie urzędniczej. Został przywódcą gwardii cesarza Marka Aurelego Probusa (panującego 276 - 282), potem za panowania cesarza Dioklecjana (panującego 284 - 305) awansował i stał się najwyższym rangą centurionem pierwszej kohorty. Dioklecjan prześladował chrześcijan, ponieważ umocnienie państwa wiązał z religią pogańską. Sebastian jako chrześcijanin został aresztowany, przywiązany do słupa i przeszyty strzałami. Jednak egzekucję przeżył. Lecz gdy doszedł do zdrowia poszedł do cesarza i zarzucił mu barbarzyństwo w stosunku do chrześcijan. Cesarz natychmiast zawołał strażników i kazał zatłuc Sebastiana pałkami a ciało wrzucić do miejskich kanałów.
Św. Sebastian jest patronem chorych na choroby zakaźne, inwalidów wojennych, kamieniarzy, ogrodników, strażników, żołnierzy; jest również orędownikiem w czasie epidemii.
Atrybutami świętego są; krucyfiks, palma męczeństwa, włócznia, miecz, tarcza, dwie strzały w dłoniach, przybity wyrok śmierci nad głową.         

 


Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie
współfinansowany jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona główna | Informacje | Atrakcje turystyczne | Przyroda | Galeria | Willa Jasna | Kontakt

Copyright © Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn - czorsztyn.com.pl
Created by DoubleDot