Krościenko - kapliczka św. Kingi

   Kapliczka św. Kingi znajduje się w Krościenku n.D. przy ulicy św. Kingi, na zielonym szlaku turystycznym z Krościenka na przełęcz Sosnów (pomiędzy Sokolicą a Czertezikiem).
Czas dojścia do kapliczki z centrum Krościenka - ok. 20 minut.


Data wybudowania kapliczki nie jest znana, choć powszechnie uważa się że jest bardzo stara. Niektóre źródła podają datę jej budowy na rok 1860. 
Powstanie kapliczki związane jest z legendą o św. Kindze oraz cudownym źródełku - znajdującym się w miejscu zwanym "Pod Ociemnym" w Krościenku.
Św. Kinga (Kunegunda, córka króla węgierskiego Beli IV i Marii - cesarzowej bizantyjskiej została poślubiona Bolesławowi Wstydliwemu jako kilkuletnia dziewczynka). W 1287 r. (wg Długosza) uciekała przed napaścią tatarską z ufundowanego przez siebie klasztoru klarysek w Starym Sączu do zamku w Pieninach wraz w dwiema siostrami Jolantą i Konstatncją oraz innymi zakonnicami (http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Pieni%C5%84ski ). W miejscowości Krościenko zmuszona była prosić mieszkańców o pomoc w przedostaniu się przez rzekę Dunajec do zamku. Mieszczanie jednak pomocy odmówili. Rozżalona Kinga po przekroczeniu Dunajca wypisała palcem na twardym głazie swoje skargi, a z łez wsiąkniętych w skaliste podłoże wytrysnęło źródełko o gorzkiej wodzie, posiadającej cudowne właściwości lecznicze. 

Przy tym źródełku mieszczanie Krościenka postawili później kapliczkę jako zadośćuczynienie za to, że ich przodkowie odmowili pomocy w chwili gdy groziło Kindze i jej towarzyszkom śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony Tatarów.

 

Św. Kinga w małopolskich legendach;  http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/sw-kinga-i-jej-cudowne-sprawki-w-malopolskich-legendach,21987,archiwum#.VGuBwcmOqrA

 

Legenda o św. Kindze;  http://www.pieniny.com/pl/io298/legenda-o-sw-kindze-zamek-pieniny


Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie
współfinansowany jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona główna | Informacje | Atrakcje turystyczne | Przyroda | Galeria | Willa Jasna | Kontakt

Copyright © Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn - czorsztyn.com.pl
Created by DoubleDot