Konferencja agroturystyczna w Krakowie

W dniach 3 - 5.12.2014 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013”.
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu mi. in. wspieranie różnorodności aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich. Istotnym elementem tego różnicowania na polskiej wsi, podkreślanym w strategiach lokalnych i krajowych, są usługi turystyczne. Przedmiotem konferencji jest informacja na temat wykorzystania funduszy PROW 2007-2013 w działaniach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na cele związane z turystyką na obszarach wiejskich, jako inspiracja dla przyszłych aktywności indywidualnych i zespołowych w sektorze turystyki oraz informacja o kierunkach wsparcia dla turystyki wiejskiej w okresie 2014-2020.
 

Szeroko zakrojona dyskusja, pozwoli zatem ocenić dotychczasowy stan wdrażania wsparcia dla beneficjentów PROW 2007-2013 oraz zidentyfikuje bariery, które utrudniały możliwość uzyskania tej pomocy. Przyczyni się również do wypracowania rekomendacji dotyczących wdrażania instrumentów wsparcia w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej oraz promowania i informowania o możliwościach, jakie stwarza PROW 2014-2020 dla rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce. Efektywne wykorzystanie środków w ramach PROW 2014-2020 uzależnione jest bowiem od rzetelnej informacji.

 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele;

- stowarzyszeń agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich
- ośrodków doradztwa rolniczego
- lokalnych grup działania
- lokalnych organizacji turystycznych
- regionalnych organizacji turystycznych
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Ministerstwa Sportu i Turystyki


Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie
współfinansowany jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona główna | Informacje | Atrakcje turystyczne | Przyroda | Galeria | Willa Jasna | Kontakt

Copyright © Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn - czorsztyn.com.pl
Created by DoubleDot