Kościół św. Marcina w Grywałdzie

   Kościół św. Marcina w Grywałdzie; gmina Krościenko n.D. w województwie małopolskim
N 49026.716’ (N 49.445280)                        
E 20022.408’ (E 20.373480)
 
 

Drewniany, gotycki kościół św. Marcina został wzniesiony w II połowie XV wieku na miejscu wcześniejszej świątyni, która z kolei prawdopodobnie powstała na gruzach pogańskiego chramu.  Z początkiem XVII wieku kościół został znacznie przebudowany. Zmiany dotyczyły głównie konstrukcji dachu i stropów, ale również dostawiono wieżę a wnętrze pokryto polichromią.

 

Do najcenniejszych elementów kościoła należą;

- ołtarz główny z XVI wieku; w środkowym polu tryptyku jest obraz św. Marcina na białym
  koniu, który oddaje połowę swojego płaszcza żebrakowi

- prawy ołtarz boczny z I połowy XVII wieku

- rzeźba Matki Boskie Różańcowej stojąca na sierpie księżyca z przełomu XVI / XVII wieku

- rzeźba Pieta z XVIII wieku

 

Na uwagę zasługują malowidła na ścianach. Na jednym z nich przedstawiono postać św. Michała, który strąca szatana do piekła. Ale szatan ma tu postać niedźwiedzia, co być może jest nawiązaniem do słowiańskiego kultu niedźwiedzia – który w tych rejonach utrzymywał się nawet do XV wieku.

 

Zachowana inskrypcja informuje, że fundatorem malowideł wykonanych w 1618 r. był kmieć Tomasz Latała.

W XI – XII wieku słowo ”kmieć” oznaczało dostojników książęcych

W XIV i XV wieku słowo to oznaczało chłopów, którzy mieli własne gospodarstwo.

 

Kościół św. Marcina znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej. Od drogi przez wieś prowadzi do niego ścieżka z kładką przez potok,  dalej stromo kamiennymi stopniami na wzgórze górujące nad wsią.


Mapa dojazdu; http://www.zumi.pl/1624013,Parafia_rzymsko-katolicka_p.w._Sw._Marcina_Biskupa,Grywald,firma.html

 


Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie
współfinansowany jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona główna | Informacje | Atrakcje turystyczne | Przyroda | Galeria | Willa Jasna | Kontakt

Copyright © Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn - czorsztyn.com.pl
Created by DoubleDot