Krościenko - Topolski Roman

   Topolski Roman
Kategoria obiektu wg PFTW "GG"; nieskategoryzowany.


34-450 Krościenko, ul. Zdrojowa 156a

tel.; (18)26-23-368

N 49° 26' 59.52'' (N 49° 26.992002')
E 20° 25' 38.16'' (E 20° 25.636002')

 

Obiekt znajduje się w miejscowości Krościenko nad Dunajcem, przy rzece Dunajec. Właściciel prowadzi pole namiotowe


Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie
współfinansowany jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona główna | Informacje | Atrakcje turystyczne | Przyroda | Galeria | Willa Jasna | Kontakt

Copyright © Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn - czorsztyn.com.pl
Created by DoubleDot