Czorsztyn, Kluszkowce - Hryc Maria

   Hryc Maria; "U Marysi"

Kategoria obiektu wg PFTW "GG"; nieskategoryzowany.34-440 Kluszkowce, ul. Wżarowa 12
tel.: (18)26-50-276
e-mail: hryc@go2.pl
N 49° 27' 15.12'' (N 49° 27.252')
E 20° 18' 19.2'' (E 20° 18.319998')


Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie
współfinansowany jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona główna | Informacje | Atrakcje turystyczne | Przyroda | Galeria | Willa Jasna | Kontakt

Copyright © Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn - czorsztyn.com.pl
Created by DoubleDot