Pieniny

 

    

Pieniny

 

Pieniny to część Pasa Skalicowego zwanego też Pienińskim Pasem Skałkowym, rozciągniętego wąskim łukiem pomiędzy Karpatami Wewnętrznymi a Karpatami Wewnętrznymi od okolic Wiednia aż po Karpaty Marmaroskie w Rumunii. W granicach Polski ma on ok. 50 km długości i ok. 6 km szerokości.

Pieniny od północy sąsiadują z Gorcami i pasmem Radziejowej należącym do Beskidu Sądeckiego, a od południa z pasmem Magury Spiskiej i Tatrami Zachodnimi. Umowne granice od zachodniej strony to rzeka Białka ze znanym Przełomem Białki aż do Pasma Radziejowej w rejonie przełęczy Rozdziela na wschodzie.
 


   Pieniny na terenie Polski dzielą się na;
- Skalice Nowotarskie
- Pieniny Spiskie tzw. Hombarki, najniższa część Pienin
- Pieniny Czorsztyńskie
- Pieniny Właściwe z najwyższym szczytem Trzy Korony 982 m n.p.m.
- Małe Pieniny
z najwyższy szczytem w całych Pieninach - Wysoka 1052 m n.p.m.

 

Pochodzenie nazwy Pienin całkowicie wyjaśnione. Nazwa "Pieniny" po raz pierwszy pojawia się u Długosza który wymienia "castrum Pyeniny" - zamek pieniński. Niektórzy wywodzą ją od pionu, inni od piany, jeszcze inni od celtyckiej nazwy góry (głowy, szczytu) "pen". http://gdziebylec.pl/obiekt/pokaz/Pieni%C5%84ski_Park_Narodowy_-_Dyrekcja/8149

 

Szata roślinna Pienin jest niezwykle bogata. Pierwotny las pieniński to las jodłowo-bukowy z domieszką jaworu, wiązu i klonu. Obecny skład lasów, w których dominuje świerk, jest wynikiem działalności człowieka. Charakterystyczne dla pienińskiego krajobrazu łąki są również wynikiem działalności człowieka. Ocenia się, że na 1 m2 pienińskiej łąki rośnie 30 - 40 gatunków roślin kwiatowych (Zbigniew Kresek; Pieniny 1995). 

W Pieninach rośnie 3750 gatunków roślin. Najciekawsze skupiska roślinności pienińskiej znajdują się w masywie Trzech Koron oraz w rejonie czorsztyńskiej Góry Zamkowej (http://www.pieniny.sk/ciele/zgora/pl.html ).

 

Fauna Pienin jest nie mniej bogata od flory. Najliczniej reprezentowanym rodzajem fauny są owady, a wśród nich 1600 gatunków motyli co stanowi 65 % wszystkich motyli żyjących w Polsce. Wśród ptaków należy wymienić takie gatunki jak puchacz, puszczyk, kruk i jastrząb. Bogatą grupą jest świat nietoperzy. http://www.pieniny.com/pl/io173/zwierzeta-w-pieninach


Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie
współfinansowany jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona główna | Informacje | Atrakcje turystyczne | Przyroda | Galeria | Willa Jasna | Kontakt

Copyright © Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn - czorsztyn.com.pl
Created by DoubleDot